พิจิตร - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม ทั้ง 7 แห่งแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม คาดแล้วเสร็จ ในปี 2566-67 พร้อมประสานทำฝนหลวง แก้ปัญหาน้ำน้อย ทั้งในเขื่อนหลักและพื้นที่

    ที่บริเวณการก่อสร้างเขื่อนท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้ เดินทางลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก ซึ่งมีการก่อสร้างด้วยกัน 7 แห่ง  โดยเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดพิจิตร

เขื่อนกั้นแม่น้ำยมคาดแล้วเสร็จปี66เขื่อนกั้นแม่น้ำยมคาดแล้วเสร็จปี66


นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า การลงติดตามผลการดำเนินการ ในพื้นที่พบว่า การก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม เสร็จไปแล้ว 3 แห่ง ยังเหลืออีก 4 แห่ง อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้างคืบหน้า 30-60 เปอร์เซ็นต์ คาดจะแล้วเสร็จ ปี 2566 และปี 2567 ตามลำดับ ซึ่งโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ตลอดลำน้ำยม กว่า 3 แสนไร่ พร้อมดำเนินการ ทำระบบโรงสูบน้ำและระบบแก้มลิง ให้เกษตรกรได้ใช้น้ำ

เขื่อนกั้นแม่น้ำยมคาดแล้วเสร็จปี66
ในส่วนปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนหลักทางภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย ลดน้อยตามไปด้วย จึงได้ประสานงานไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้นำเครื่องบินขึ้นบินทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีฝนตกลงมาและมีน้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่

เขื่อนกั้นแม่น้ำยมคาดแล้วเสร็จปี66