รพ.นครพิงค์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิด ปลอดภัยทั้งแม่และลูก ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยทารกเพศชายแข็งแรงดี เป็นการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดรายที่ 9 ของรพ.

สูตินรีแพทย์รพ.นครพิงค์ ได้ทำการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิดในห้องผ่าตัดความดันลบ โดยมี นพ.อลงกรณ์ ชูวงษ์ สูตินรีแพทย์ เป็นผู้ทำการผ่าตัด  โดยการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยที่ทารกเพศชายแข็งแรงดี ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

 

รพ.นครพิงค์ ผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

ทั้งนี้ผู้ป่วยหญิงคนดังกล่าว ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 37 สัปดาห์เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่25 มิถุนายน ที่รพ.เอกชน ส่งตัวมารักษาที่รพ.นครพิงค์ ในวันที่ 27 มิถุนายนต่อมาผู้ป่วยมีอาการเจ็บครรภ์คลอด สูตินรีแพทย์ประเมินว่ามีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอด เนื่องจากช่องเชิงกรานแคบและผู้ป่วยมีอาการเจ็บครรภ์คลอดแล้ว จึงตัดสินใจทำการผ่าตัดคลอด เนื่องจากการคลอดของมารดาที่ติดเชื้อโควิดนั้นเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงทั้งต่อมารดาและทารก และยังเป็นภาวะเร่งด่วนที่รอไม่ได้


รพ.นครพิงค์ ผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก


รพ.นครพิงค์ ผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก


รพ.นครพิงค์ ได้ทำการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดมาแล้ว 9 ราย โดยแบ่งเป็นการผ่าตัดทางสูตินรีเวชกรรม 5 ราย(รวมผู้ป่วยรายนี้) หู คอ จมูก 2 รายศัลยกรรมทั่วไป 1 ราย และศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอก 1 ราย ในส่วนของผ่าตัดคลอดผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นรายที่ 3 แล้ว โดยการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดทั้ง 9 รายที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ป่วยปลอดภัย บุคลากรที่ให้การรักษาก็ปลอดภัย

รพ.นครพิงค์ ผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก