แม่ฮ่องสอน -จังหวัดแม่ฮ่องสอน วางมาตรการคุมเข้มรับมืองานแรงงานจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทะลัก หากพบสั่งกักตัว 14 วัน พร้อมห้ามผู้ประกอบการรับทำงานอย่างเด็ดขาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการด่วน ของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับมาตรการรองรับ ภายหลังข้อกำหนดเรื่องการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมีผลในวันนี้ (28 มิ.ย.)


"แม่ฮ่องสอน"คุมเข้มรับมือแรงงานทะลักกลับบ้านในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการวางระบบและมาตรการป้องกันโรค ให้ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด รวมทั้งมอบหมายนายอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการติดตาม ค้นหา และคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนทุกราย

กรณีที่พบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต ณ ที่พำนัก เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้าน/ชุุมชนโดยเด็ดขาด หากพบเชื้อให้แยกกัก หรือกักกันตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชน เพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูลเข้าระบบด้วย


"แม่ฮ่องสอน"คุมเข้มรับมือแรงงานทะลักกลับบ้าน

นอกจากนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ให้รับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าทำงานในสถานประกอบการ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และอาจต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

"แม่ฮ่องสอน"คุมเข้มรับมือแรงงานทะลักกลับบ้าน

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำหรับในพื้นที่ อ.ขุนยวม ทางอำเภอได้มีการสั่งการไปยังกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้พร้อมรับมือการทะลักกลับมาของแรงงาน จาก กทม.และให้มีการตรวจสอบคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้าน หากเข้ามาต้องควบคุมตัวและแจ้งเจ้าหน้าฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการ ในการควบคุมตัวและตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ทันที ในส่วนของราษฎรไทย ที่เดินทางกลับมา จะต้องกักตัวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้แต่ละหมู่บ้าน และห้ามเดินทางออกจากสถานที่กักกันอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคโควิด-19 มาระบาดในหมู่บ้าน

"แม่ฮ่องสอน"คุมเข้มรับมือแรงงานทะลักกลับบ้าน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด