ศบค.ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 รวม 5,406 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 5,397 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 9 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,343 ราย ผู้ป่วยสะสม 220,990 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 22 ราย

ศบค.เผย ผู้ติดเชื้อใหม่รวม 5,406 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,343 ราย เสียชีวิต 22 ราย