ชลบุรี ติดโควิดพุ่ง 390 ราย มาจากคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง-ตลาด เตือนคนงานอยู่หอพักเดียวกันควรระวัง ต้องเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข ไม่ควรอยู่รวมกัน ไม่จำเป็นไม่ควรออกไปไหน

วันนี้ (28 มิ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี" รายงานว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 390 ราย 1. ค้นหาเชิงรุก Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา (SPC) 188 ราย 2. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 22 ราย 3. ตรวจเฝ้าระวัง ตลาดอมร (นาเกลือ) อำเภอบางละมุง 17 ราย 4. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 10 ราย 5. การบุกจับร่วมวงสังสรรค์ โดย สภ. เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง 5 ราย 6. เก็บตกเชิงรุก ตลาดพงษ์ศักดิ์ อำเภอเมืองชลบุรี 1 ราย 7. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ในครอบครัว 37 ราย จากสถานที่ทำงาน 28 ราย 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 44 ราย 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 37 ราย

‘ชลบุรี’ ติดโควิดพุ่ง 390 ราย มาจากคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง-ตลาด เตือนคนงานอยู่หอพักเดียวกันควรระวัง


วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 338 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 4,232 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการจัดหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป