ศบค.เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 รวม 3,995 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,950 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,253 ราย ผู้ป่วยสะสม 215,584 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 42 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ รวม 3,995 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,253 ราย เสียชีวิต 42 ราย