อุบลราชธานี ผู้ป่วยโควิด - 19 พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 คน สถานการณ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เตือนประชาชนไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง กทม.และปริมณฑล พร้อมเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจรองรับ

26 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  แถลงข่าวสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 12  คน ผู้ป่วยสะสม 419 คน เสียชีวิตสะสม 4 ราย  รักษาหาย 355 คน  กำลังรักษา 60 คน   โดยกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ 17 วันล่าสุด จำนวนผู้ป่วย 63 คน กลับจากกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 57 คน คิดเป็นร้อยละ  90.5 %  ติดเชื้อในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี 5 คน คิดเป็นร้อยละ  3.5 %   อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 %   จำนวนผู้ป่วยติดโควิด 19 รวม 23 อำเภอ อำเภอที่ไม่พบผู้ป่วย คืออำเภอนาเยียและอำเภอน้ำขุ่น

อุบลฯฉุดไม่อยู่พบป่วยเพิ่ม12รายเปิดรพ.เฉพาะกิจรองรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เตือนประชาชนหากไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ   สำหรับผู้ที่จำเป็นกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเทริงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร  สระบุรี ยะลา และนราธิวาส รวมถึงอีก 4 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแจ้งให้ ผู้ใหญ่บ้าน  และญาติ เพื่อหาสถานที่กักตัวรอ  หากมีอาการป่วยให้งดการเดินทาง โดยรถยนต์สาธารณะ และสวมหน้ากากตลอดเวลา

อุบลฯฉุดไม่อยู่พบป่วยเพิ่ม12รายเปิดรพ.เฉพาะกิจรองรับ

โดย ในวันนี้ 26 มิถุนายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิด รพ.เฉพาะกิจ นาเยีย เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด 19  ในเขตพื้นที่ อำเภอบุณฑริก น้ำยืน น้ำขุ่น และอำเภอเดชอุดม โดยได้แยกรักษาผู้ป่วยไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ใกล้เคียง  ทั้งนี้จังหวัดได้เตรียมแผนรองรับ เปิด รพ.เฉพาะกิจเหล่าเสือโก้ก และ รพ.เฉพาะตาลสุม และเตรียมแผนสำรอง รพ.สนาม ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หากพบผู้ป่วย โควิด 19  เพิ่มมากขึ้น.

อุบลฯฉุดไม่อยู่พบป่วยเพิ่ม12รายเปิดรพ.เฉพาะกิจรองรับ

อุบลฯฉุดไม่อยู่พบป่วยเพิ่ม12รายเปิดรพ.เฉพาะกิจรองรับ