ระยองวุ่น! เรียกเด็กนักเรียน ป.3 ตรวจหาเชื้อยกชั้น กว่า 80 คน หลังพบนักเรียนติดเชื้อโควิดจากผู้ปกครองที่ติดเชื้อมาก่อนหน้าจากคลัสเตอร์โรงเห็ด พร้อมกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

นายคเชนค์ แจ่มใสนายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ ประสานไปยังนางนวลพรรณค์ เมตตาผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร่ำ เพื่อเปิดจุดตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยง บริเวณศาลาวัดกลางกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง หลังตรวจพบเด็กนักเรียนชาย ชั้นป.3 โรงเรียนกลางกร่ำ ติดเชื้อโควิดจากผู้ปกครองที่ติดเชื้อมาก่อนหน้าจากคลัสเตอร์โรงเห็ด ต.เนินฆ้อ อ.แกลง


ต่อมาทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมดที่เรียนห้องเดียวกันกับเด็กที่ติดเชื้อโควิดประมาณ 80 คนเข้ามารับการตรวจหาเชื้อ โดยมีการคัดกรองสอบสวนโรคพร้อมทั้งสวอปจมูกเพื่อเก็บตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด


สำหรับในพื้นที่ของ ต.กร่ำ ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 20 คนซึ่งเป็นการติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเห็ด ล่าสุดได้มีการตรวจสอบในพื้นที่แล้วพร้อมกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจึงขอความร่วมมือหากใครสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือรู้ตัวว่าได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที