ศบค. เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 26 มิถุนายน 2564 รวม 4,161 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 211,589 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 51 ราย .

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 มิ.ย. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,161 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,089 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 72 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 240,452 ราย อีกทั้งยีงมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 51 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 1,776 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 1,870 ราย