สุโขทัย- รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุโขทัย เผยหญิง 144 คน และชาย 892 คน เน้นฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงก่อน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค-โควิด 19 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุโขทัยและจากกรมราชทัณฑ์


ฉีดวัคซีนผู้ต้องขังเรือนจำสุโขทัย1,036คน

ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศพบว่า มีประชาชนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และอาจจะมีผู้ติดเชื้อบางรายถูกจับกุมและถูกส่งตัวเข้าฝากขังภายในเรือนจำตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารกิจการภายในเรือนจำ และกรมราชทัณฑ์
ฉีดวัคซีนผู้ต้องขังเรือนจำสุโขทัย1,036คน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดผลกระทบต่อการเจ็บป่วยรุนแรง หรือการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อญาติผู้ต้องขังและสังคมภายนอกว่ากรมราชทัณฑ์สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้และสามารถให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสังคมภายนอก เรือนจำจังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 144 คน และผู้ต้องขังชายจำนวน 892 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน

ฉีดวัคซีนผู้ต้องขังเรือนจำสุโขทัย1,036คนฉีดวัคซีนผู้ต้องขังเรือนจำสุโขทัย1,036คนนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจะเน้นฉีดให้กับผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนและเพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุก

ฉีดวัคซีนผู้ต้องขังเรือนจำสุโขทัย1,036คน