คณะราษฎรขอนแก่นประกาศวันครบรอบ 89 ปี ประกาศค้านรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทุกฉบับ ชี้ประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับ นัดรวมตัวและเปิดเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยศาลหลักเมืองขอนแก่น

24 มิถุนายน 2564 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลหลักเมือง เทศบาลนครขอนแก่น  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มขอนแก่นพอกันที  ราษฎรขอนแก่น ราษฎรโขงชีมูลรวมกันในนามคณะราษฎรขอนแก่นจัดเวทีทวงคืนวันชาติ หยุดผูกขาดรัฐธรรมนูญ ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมชุมนุม  เพื่อชุมนุมเรียกร้องแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐธรรมฉบับเผด็จการ เพื่อปูทางสู่การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน   

ราษฎรขอนแก่นเปิดเวทีทวงคืนประชิปไตย

ราษฎรขอนแก่นเปิดเวทีทวงคืนประชิปไตย

นายภาณุพงศ์ ศรีธนานุวัตร หรือ ไนซ์ดาวดิน กล่าวว่า  สำหรับการจัดกิจกรรมทางการเมืองในชื่อทวงคืนวันชาติ หยุดผูกขาดรัฐธรรมนูญ ในวันนี้ถือเป็นการระบบปกครองของประเทศไทยครบรอบ 89 ปี  แต่ปัจจุบันรัฐธรรมนูญปี 60 กลับผูกขาดอำนาจของรัฐบาล ไม่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ  รวมถึงการยื่นร่างรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นการแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

"เพื่อแสดงจุดยืนของราษฎรอีสานว่าเราไม่ต้องการรัฐธรรมนูญที่มันเป็นฉบับเผด็จการ วันนี้ราษฎรอีสานจึงรวมพลังแสดงออกต้านรัฐธรรมนูญ แสดงออกว่าไม่ยอมรับและคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทุกฉบับ นอกจากนี้การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นั้นต้องร่างหรือแก้ได้ทุกหมวด ทุกมาตราไม่มีข้อยกเว้น  และประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญ"นายภาณุพงศ์ กล่าว

ราษฎรขอนแก่นเปิดเวทีทวงคืนประชิปไตย

ราษฎรขอนแก่นเปิดเวทีทวงคืนประชิปไตย