เจ้าที่ป่าไม้เข้ากั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่ลานพญานาคบริเวณข้างบ้านของนายไชย์พล วิภา หลังตรวจสอบรอยแตกบนตัวพญานาคและพื้นที่ดินที่ยุบตัวเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจึงกั้นเพื่อป้องกันอันตรายพร้อมปักป้ายห้ามเข้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 มิถุนายน 2564  เมื่อเวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารเข้าปักป้ายห้ามเข้าและกั้นเขตเนื่องจาก รูปปั้นองค์พญานาคที่บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็นพื้นที่ บุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ  และได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา 1.กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ทำลายป่าไม้หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองและผู้อื่น และมาตรา 55 ฐานครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ่วถาง และ 2.กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ ทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งตอนนี้ ที่ฐานรูปปั้นพญานาคดินเริ่มทรุดตัวลงไปอย่างเห็นได้ชัด และโครงสร้างรูปปั้นเริ่มมีรอยร้าว โดยส่วนหางรูปปั้นพญานาค ดินทรุดตัวกว่า30นิ้ว  ส่วนลำตัว ตามจุดที่ตั้งเสาเข็ม ทรุดลงกว่า10-15นิ้ว หากสังเกตจะดูเหมือนพญานาคตัวลอยขึ้นมา         

จนท.ป่าไม้ กั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่พญานาคบ้านลุงพลสำหรับป้ายที่ปักในวันนี้ได้ระบุข้อความ ว่า ประกาศแปลงตรวจยึด ตามคดีอาญาที่ 19/2564ยึดทรัพย์12/2564 ตาม ปจว.ข้อ1 เวลา18.00 น. ลงวันที่27มกราคม 2564   พื้นที่ตรวจยึดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน ตารมกฎกระทรวง ฉบับที่1127(พ.ศ.2528)ท้องที่บ้านกกกอก ตำบลกกตูม  อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  อาศัยอำนาจตามมาตรา25 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ผู้กระทำผิดพร้อมบริวารออกหรืองดเว้นการกระทำใดๆในพื้นที่ตรวจยึด  ห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่ตรวจยึดก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยลงวันปิดประกาศวันที 24มิถุนายน 64

จนท.ป่าไม้ กั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่พญานาคบ้านลุงพล


          

นายวีระ ใสแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) เปิดเผยว่า วันนี้ที่มาติดป้ายติดประกาศสืบเนื่องจากวันที่17มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา   ผอ.สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่น คือ ผอ.ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ได้ลงพื้นที่ดูลานพญานาคพื้นที่เกิดเหตุหลังจากที่มีข่าวและสื่อออกไป ว่าพญานาคจะโค่นล้มเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย  ท่านจึงได้ลงพื้นที่ดูความมั่นคงแข็งแรงของรูปปั้นพญานาคว่าแข็งแรงทนทานขนาดไหน เมื่อท่านได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาว่ามีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ดินน้ำกัดเซาะดินทรุดในบริเวณลานพญานาคส่วนในรูปปั้นพญานาคบางส่วนก็มีลอยแตกร้าวท่านก็เป็นห่วงคือประชาชนหรือบุคคลที่สัญจรไปมาเกรงว่าจะได้รับอันตราย  ท่านได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่มห(2)ดงหลวงซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่นี้ดำเนินการติดป้ายประกาศอย่างชัดเจนและกั้นขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อนป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าคือจุดประสงค์ที่มาวันนี้ 

จนท.ป่าไม้ กั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่พญานาคบ้านลุงพล

                                           ทั้งนี้ การปักป้ายห้ามเข้าและกั้นเขตนั้นได้สร้างแนวแขตบริเวณรอบๆตัวรูปปั้นพญานาคซึ่งใช้ไม้ทาสีขาวแดงพร้อมใช้เทปกั้นแนวเขตสีเหลืองดำมาเป็นสัญลักษณ์เขตห้ามเข้าจนกว่าคดีจะสิ้นสุด 

จนท.ป่าไม้ กั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่พญานาคบ้านลุงพล