นักโบราณคดีชำนาญการ อายุ 41ปี สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา บ้าน อาม็อง ม.13 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตรวจไหโบราณ เตรียมนำไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ คาดว่าวัตถุโบราณดังกล่าวอยู่ในช่วงยุคประวัติศาสตร์ตอนปลาย ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว

24 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี พบไหโบราณ เล็ก ใหญ่แตกต่างกัน ไหที่ใหญ่สุดกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ปากไหกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร เป็นรูปทรงรี สภาพแตกร้าว บางอันก็มีเศษกระดูก บางอันก็มีเป็นเศษกระเบื้องเก่า ซึ่งพบที่บ้าน อาม็อง ม.13 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในพื้นที่ของนางจรรยา รุ่งเรื่อง อายุ 48 ปี ซึ่งได้ขุดเป็นโคกหนองนาโมเดล พบไหโบราณ 16 ใบ อายุน่าจะประมาณกว่า 1,000 ปี 

เตรียมนำไหโบราณไปเก็บพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ล่าสุดวันนี้ ที่บริเวณบ้านอาม็อง ม.13 ต.ท่าสว่างอ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้มีเจ้าหน้าที่โบราณคดีจากนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่เข้ามาเก็บกู้เพื่อเอาไปศึกษาทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา และอาจจะเก็บกู้ไม่หมดคงต้องมาอีกในวันที่ 5 เดือนหน้าเพราะสถานที่ที่พบเป็นแหล่งใหญ่มาก และสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์ดี ถ้าขุดไปอีกต้องเจออีกมากมายแน่นอน พร้อมชาวบ้านบ้านอาม็อง ต่างก็ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะนำไหโบราณออกจากพื้นที่ด้วย

เตรียมนำไหโบราณไปเก็บพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์


น.ส.สุภาวดี อิทรประเสร็จ นักโบราณคดีชำนาญการ อายุ 41ปี สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่า ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการฯ มาขุดกู้โบราณวัตถุที่บ้านอาม็อง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่ได้ทำเป็นโคกหนองนาโมเดล โบราณวัตถุที่พบเป็นหม้อบรรจุกระดูกตอนนี้ได้ขุดกู้มาแล้วได้จำนวน 3 ใบ ที่สภาพสมบูรณ์แล้วก็จะมีเศษแตกหักที่เกิดจากการปรับแต่งพื้นที่อีก โบราณวัตถุก็จะถูกเก็บไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ เพื่อที่จะไปดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ทำความสะอาด แล้วก็ต่อคืนรูปร่างว่าภายในหม้อมีอะไรบ้าง แล้วก็รูปร่างลักษณะของภาชนะเต็มใบเป็นแบบไหนและรวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง ในเบื้องต้นจากหลักฐานที่เห็นก็จะเป็นการฝั่งศพในภาชนะดินเผา น่าจะเป็นการฝั่งศพครั้งที่ 2 ซึ่งก็จะกระจายอยู่ตามลำน้ำ มูล ชี และในสุรินทร์ก็มีด้วยเช่นกัน จะเป็นช่วงยุคประวัติศาสตร์ตอนปลายประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ซึ่งแหล่งบ้านอาม็องก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านระโยง ซึ่งบ้านระโยงก็เป็นเมืองโบราณ

เตรียมนำไหโบราณไปเก็บพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์

เตรียมนำไหโบราณไปเก็บพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์