กลุ่มราษฎร 3 นิ้วอุบลจัดกิจกรรม "ดันเพดาน" ตั้งแต่ย่ำรุ่งยันย่ำค่ำ อ่านประกาศราษฎร 2475 สู่ราษฎรอุบล 2564พร้อมเครือข่าย 4ภาค ท่ามกลางการรักษาความสงบของเจ้าน้าที่ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคงกว่า 20 นาย

24 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 06.00 น. คณะอุบลปลดแอก และกลุ่มคบเพลิงอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  แก้วคำปอด และนายวิศรุต สวัสดิ์วร สมาชิกกลุ่มอุบลปลดแอกและสมาชิกพรรคก้าวไกล รวมตัวทำกิจกรรมดันเพดาน" ตั้งแต่ย่ำรุ่งยันย่ำค่ำ อ่านประกาศราษฎร 2475 สู่ราษฎรอุบล 2564 พร้อมเครือข่าย 4 ภาค บริเวณกลางสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ท่ามกลางการรักษาความสงบของเจ้าน้าที่ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคงกว่า 20 นาย

กลุ่มราษฎร 3 นิ้วอุบลจัดกิจกรรม "ดันเพดาน" ตั้งแต่ย่ำรุ่งยันย่ำค่ำโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการระลึกถึงการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งมีผลทำให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกัน เรียกตนเองว่า "คณะราษฎร" โดยเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก

กลุ่มราษฎร 3 นิ้วอุบลจัดกิจกรรม "ดันเพดาน" ตั้งแต่ย่ำรุ่งยันย่ำค่ำ

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในหลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ตรัง นครศรีธรรมราช ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี ยุติกิจกรรมช่วงเวลา 07.00 น. ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งในช่วง 17.00 น.

กลุ่มราษฎร 3 นิ้วอุบลจัดกิจกรรม "ดันเพดาน" ตั้งแต่ย่ำรุ่งยันย่ำค่ำ

กลุ่มราษฎร 3 นิ้วอุบลจัดกิจกรรม "ดันเพดาน" ตั้งแต่ย่ำรุ่งยันย่ำค่ำ