ศบค. เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 รวม 4,108 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,879 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 229 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,578 ราย ผู้ป่วยสะสม 203,784 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 31 ราย