เชียงราย- เผยคลัสเตอร์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พบผู้ติดเชื้อ รวม 41 ราย หลังตรวจเชิงรุก 266 ราย ตะลึงพบ 25 ราย ได้รับวัคซีนซิโนแวค แล้ว 2 เข็ม พร้อมสั่งงดเยี่ยม-บริการเหลือ 50%

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย ทางโรงพยาบาลได้มีแถลงการณ์ว่ามีบุคลากรโรงพยาบาลที่ติดเชื้อจนถึงเวลา 12.00 น.จากการตรวจเชิงรุกจำนวน 266 คน พบบุคลากรติดเชื้อเพิ่ม 2 คน ทำให้มีจำนวน สะสม 41 คนพบมีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ภายหลังจากตรวจพบเชื้อทางโรงพยาบาลได้คัดแยกเจ้าหน้าที่เข้าสู่กระบวนการรักษาทันที พร้อมทั้งสอบสวนโรคและนำเข้าสู่กระบวนการป้องกันการระบาด ล่าสุดโรงพยาบาลยังได้กำหนดมาตรการให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมเป็นพื้นที่ควบคุมและงดรับผู้ป่วย ส่วนญาติสามารถเฝ้าไข้ได้เพียง 1 คน โดยเน้นให้เป็นคนเดิมและงดเยี่ยมทุกกรณีตะลึง!25รายฉีดซิโนแวค2เข็มติดโควิด


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำเป็นต้องปรับการให้บริการลง 50% เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเนื่องจากมีการปรับลดบริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประชาชนทั่วไปขอให้ไปใช้บริการเท่าที่มีความจำเป็นและอาจไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ จึงขออภัยประชาชนมา ณ โอกาสนี้ กรณีจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง หรือแพทย์นัดให้พบยังสามารถเข้ารับบริการได้เช่นเดียวกับกรณีฉุกเฉินยังให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนบุคลากรโรงพยาบาลที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้

กำหนดมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ตะลึง!25รายฉีดซิโนแวค2เข็มติดโควิดตะลึง!25รายฉีดซิโนแวค2เข็มติดโควิดอย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะแถลงการณ์ทางผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" ได้โพสต์ข้อความว่า

"ฉีดแล้ว 2 เข็ม ติดได้ แพร่ต่อได้ และปอดอักเสบ

ติดเชื้อบุคลากร สาธารณสุข ที่ รพ.เชียงราย 40 ราย

ใน 40 ราย มีปอดอักเสบ 7 ราย

25/40 2 เข็ม sinovac

2/25 ปอดอักเสบ

3/40 1 เข็ม sinovac

1/3 ปอดอักเสบ

2/40. 1 เข็ม astra

4 รายไม่ได้วัคซีน


ตะลึง!25รายฉีดซิโนแวค2เข็มติดโควิด
ทั้งนี้หมายความบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 40 รายนั้น 25 ราย ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม ขณะที่ 3 รายได้รับวัคซีนซิโนแวค แล้ว 1 เข็ม 2 รายได้รับวัคซีนยแอสตร้าเซเนกร้าแล้ว 1 เข็ม และ 10 ราย ไม่ได้รับวัคซีนใดๆและจากบุคลากรทั้งหมดที่ติดโควิด-19 จำนวน 40 ราย พบปอดอักเสบ 7 ราย แยกเป็น2 ราย ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม 1 ราย ได้รับวัคซีนซิโนแวค แล้ว 1 เข็ม และ 4 ราย ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ


นอกจากนี้ ที่ อ.เวียงแก่น และสาธารณสุขเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์ ต.ตับเต่า อ.เทิง อย่างต่อเนื่อง โดยจากการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงล่าสุดจำนวน 89 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในหมู่บ้านห้วยคุ ต.ปอ เจ้าหน้าที่จึงแยกไปทำการรักษาและเรงสอบสวนโรค ตั้งจุดตรวจบนถนนเชื่อมระหว่าง อ.เวียงแก่น กับ ต.ตับเต่า อ.เทิง จำนวน 3 จุด และตามหมู่บ้านต่างๆ คัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง
ตะลึง!25รายฉีดซิโนแวค2เข็มติดโควิดโดยสรุปยอดผู้ป่วย จ.เชียงราย มีผู้ป่วยเพิ่ม 19 ราย แยกเป็น อ.เมือง 11 ราย อ.เทิง 1 ราย เวียงแก่น 5 ราย เชียงแสน 1 ราย และเวียงชัย 1 ราย โดยมียอดผู้ป่วยสะสมรวม 821 ราย รักษาหายแล้ว 641 ราย ยังคงรักษาอยู่จำนวน 171 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย โดยแบ่งรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคระาห์ 66 ราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 58 ราย โรงพยาบาลชุมชน 45 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 2 ราย