นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จ.ขอนแก่นพร้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นเน่าภายในบึงหนองโคตร พบเกิดจากการสะสมของสาหร่ายสีเขียวในน้ำจำนวนมากที่ไหลมาทับทมกันริมฝั่ง ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านเป็นประจำทุกปี เตรียมบูรณาการร่วมทุกฝ่ายหาวิธีตัดวงจรสาหร่ายสีเขียวต้นเหตุกลิ่นเหม็น

23 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่นพร้อมด้วยนางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 นำเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดูดสิ่งปฏิกูลเข้าสูบสาหร่ายสีเขียวที่ทับถมกัน บริเวณริมหาดบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง หลังจากสาหร่ายที่ไหลมากองทับถมกันริมฝั่ง ได้เกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

สงสารไดโนเสาร์!!!เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าบึงหนองโคตร


สงสารไดโนเสาร์!!!เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าบึงหนองโคตร
สงสารไดโนเสาร์!!!เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าบึงหนองโคตร

นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด กล่าวว่า ปัญหากลิ่นเหม็นเน่าภายในบึงหนองโคตร เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า กลิ่นเหม็นดังกล่าวมาจากสาหร่ายสีเขียวที่ไหลมาทับทมกันจนเน่า ซึ่งนับตั้งแต่ที่ตนยังไม่เข้ามารับตำแหน่งก็ได้รับทราบปัญหานี้ ซึ่งหลังจากที่ตนเองเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ก็เป็นช่วงที่เกิดปัญหานี้อีกพอดี จึงได้มีการบรรจุเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักที่ชุดบริหารชุดใหม่จะต้องแก้ไขให้ได้ โดยได้แบ่งการแก้ไขออกเป็น 4 ระยะ คือ การแก้ไขระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และการแก้ไขเฉพาะหน้าซึ่งขณะนี้จำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในส่วนเฉพาะหน้าก่อน นั้นคือ การทำให้กลิ่นเหม็นลดลงให้มากที่สุด ด้วยการสูบเอาสาหร่ายที่ทับถมกันอยู่ริมฝั่งออกไปให้ได้มากที่สุด ส่วนในระยะสั้นและไปจนถึงระยะยาว จะต้องมีการวางแผนและหาวิธีแก้ไขร่วมกันจากนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดวงจรของสาหร่าย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น และไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ำอีก ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง จึงต้องขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งยืนยันว่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จะเร่งหาทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้

สงสารไดโนเสาร์!!!เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าบึงหนองโคตร
สงสารไดโนเสาร์!!!เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าบึงหนองโคตร

ด้านนางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) กล่าวว่า จากการตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดว่า กลิ่นเหม็นเน่าไม่ได้เกิดจากน้ำในบึงหนองโคตรเน่าเสีย แต่เกิดจากสาหร่ายสีเขียวที่ไหลมาทับถมกันริมฝั่ง ซึ่งพบว่าสาหร่ายชนิดนี้มีการเจริญเติบโตมากผิดปกติ ซึ่งเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ แสงแดด สาหร่าย และน้ำเสียจากครัวเรือนที่ไหลลงสู่บึงหนองโคตร ซึ่งมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสและไนโตรเจน ซึ่งเป็นอาหารของสาหร่ายชนิดนี้ ดังนั้นการที่จะกำจัดกลิ่นเหม็นนี้ได้อย่างยั่งยืนจะต้องตัดวงจรของการเกิดสาหร่าย โดยขณะนี้ทางจังหวัดขอนแก่น ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วน คือ เรื่องกลิ่นให้ได้ก่อน ซึ่งต่อไปจะมีแนวทางในการตัดวงจรของการเกิดสาหร่ายให้ได้ตั้งแต่ต้นทาง คือ น้ำเสีย ที่จะไหลลงสู่บึงฯ โดยจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ


สงสารไดโนเสาร์!!!เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าบึงหนองโคตร
สงสารไดโนเสาร์!!!เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าบึงหนองโคตร

สงสารไดโนเสาร์!!!เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าบึงหนองโคตร