สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อนุมัติงบประมาณจำนวน 55,328,000 ล้านบาท ในการจัดซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 56,000 โดส ฉีดให้ประชาชนฟรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ยังต้องลุ้นรอจัดสรร วัคซีนที่จองไว้ตั้งแต่แรกในเดือน ก.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
สภาอบจ.พิษณุโลกไฟเขียว55ล.ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุมทั้ง 30 คน โดยในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญ คือ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครบถ้วน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 55,328,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการต่อไป และระเบียบวาระอื่นๆ โดยบรรยากาศในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สภาอบจ.พิษณุโลกไฟเขียว55ล.ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 55,328,000 ล้านบาท ในการจัดซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 56,000 โดส โดยงบประมาณที่อนุมัติมา จะเป็นค่าวัคซีน, ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการช่วยเสริมรัฐบาลในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

สภาอบจ.พิษณุโลกไฟเขียว55ล.ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและลงทะเบียนกับ แอปพลิเคชั่น "พิดโลกพร้อม" และ "หมอพร้อม" ให้ได้รับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ครบถ้วนไม่ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป.
ขณะที่นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้เปิดจองวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไว้แล้วตั้งแต่แรกๆๆที่ให้เปิดจอง จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งในล็อตแรกที่จะมีการแจกจ่ายวัคซีนใน 1-2 วันนี้ ยังไม่มีโควตาเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งจะต้องรอในลุ้นจัดสรรในล็อตที่ 2 ที่คาดว่าจะมาในต้นเดือนก.ค.นี้อีกครั้ง