โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ประกาศปิดเรียนออนไซต์ให้เรียนออนไลน์ที่บ้านแทน หลังพบว่ามีผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่เชื้อเข้ามาสู่เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน

รร.เทศบาลเมืองสุโขทัยสั่งปิดเรียนออนไซต์


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอัมพวา สายไหม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ได้ลงนามในประกาศของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เรื่อง มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564) ซึ่งโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยได้รับแจ้งจากนักเรียนว่า มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-1 9) และ พบว่านักเรียนเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ

รร.เทศบาลเมืองสุโขทัยสั่งปิดเรียนออนไซต์ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน พร้อมมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน online อยู่ที่บ้านงดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง


รร.เทศบาลเมืองสุโขทัยสั่งปิดเรียนออนไซต์2. จัดทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ โรงอาหาร และบริเวณต่างๆ 3. สำรวจและคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน หากพบว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนจะส่งตรวจหาเชื้อทันที 4. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้แยกตัวอยู่บ้าน แจ้งรายงานอาการทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ให้ดำเนินการพบแพทย์และแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที
ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยได้เปิดทำการเรียนการสอนนับแต่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมาทุกระดับชั้นเรียนซึ่งเป็นการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบ on site ขณะที่เมื่อประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวดังกล่าว คณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งทำความสะอาดห้องเรียนและภายในบริเวณโรงเรียนแล้วในวันนี้

รร.เทศบาลเมืองสุโขทัยสั่งปิดเรียนออนไซต์นางอัมพวา สายไหม รักษาการ ผอ.รร.เทศบาลเมืองสุโขทัยกล่าวว่า ทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการที่เข้มงวดเพื่อดูแลคณะครูและนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดและในวันนี้ได้เร่งทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนแล้วในทันที ส่วนการจะขยายวันปิดการเรียนการสอนต่อไปอีกหรือไม่เราต้องดูสถานะการณ์กันก่อนและทางโรงเรียนก็ได้เตรียมความพร้อมตลอดเวลาในการรับมือกับสถานะการณ์นี้

รร.เทศบาลเมืองสุโขทัยสั่งปิดเรียนออนไซต์ด้านนายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยขึ้นตรงกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีซึ่งกำกับดูแลอยู่อีกทั้งยังมีอีกหนึ่งโรงเรียนคือ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ โดยเราได้ยกระดับการป้องกันจากโควิค 19 อยู่ในระดับมาตรการสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข ในทุกวันเราจะมีการสรุปมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นอกเหนือจากนี้แล้วเรายังให้คณะครูทุกระดับชั้นได้สอดส่องดูแลนักเรียนทุกคาบเช้าของการเรียนการสอนให้มีการพูดคุย และจัดกิจกรรมเขียนรายงานความเคลื่อนไหวของนักเรียนช่วงวานนี้ที่ผ่านมาส่งครูทุกคนเพื่อตรวจสอบไทม์ไลน์เป็นการป้องกันที่เข้มงวดอีกทางหนึ่งเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและผู้ปกครองนั่นเอง