นครราชสีมา มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ฉีดวัคซีนลำดับคิวที่ 1 แสนคน ที่มาฉีดในจุดบริการ รพ.มหาราชฯ ด้วยคะแนน The 1 จากศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10,000 คะแนนพร้อมเสื้อและริสแบนด์ที่ระลึก

22 มิถุนายน 2564 ที่ห้อง Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ลำดับคิวที่ 100,000 จากจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 

มอบรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนลำดับคิวที่ 1 แสน จุดบริการ รพ.มหาราชฯ

มอบรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนลำดับคิวที่ 1 แสน จุดบริการ รพ.มหาราชฯ

พร้อมกันนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ได้มอบคะแนน The 1 จำนวน 10,000 คะแนน พร้อมด้วยของที่ระลึกเสื้อ "I Got Vaccinated ฉีดแล้วนะ" และริสแบนด์ Hack Vax  ให้เป็นของรางวัลด้วย โดยมี นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์เจษฎ์  บุณยวงศ์วิโรจน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย.มอบรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนลำดับคิวที่ 1 แสน จุดบริการ รพ.มหาราชฯ


มอบรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนลำดับคิวที่ 1 แสน จุดบริการ รพ.มหาราชฯ