สงขลา - ป.ป.ช.ภาค 9 ลงตรวจโครงการ เสาไฟฟ้า "มโนราห์" เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลค่าก่อสร้าง 33 ล้านบาทเศษ ว่าการก่อสร้างเป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผล หรือใช้งบประมาณท้องถิ่นคุ้มค่าต่อประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ โดยหลังจากนี้ ป.ป.ช.จะตรวจสอบจากเอกสารที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่งให้อีกครั้ง

21 มิถุนายน 2564  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 และ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา นำโดย นายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม ซึ่งออกแบบเป็นประติมากรรม มโนราห์ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระยะทางรวม 3 กิโลเมตร ตั้งแต่แยกสนามบินนอก จนถึง หน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ รวมเสาไฟจำนวน 368 ต้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง 33 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างเมื่อปี 2562 ปัจจุบันอยู่ในห้วงการรับประกัน จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564

ป.ป.ช.ลงตรวจเสาไฟ "มโนราห์" หาดใหญ่

ป.ป.ช.ลงตรวจเสาไฟ "มโนราห์" หาดใหญ่

นายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสาน การป้องกันการทุจริตภาค 9 เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบว่า ที่มาของการลงพื้นที่ตรวจสอบของ ป.ป.ช. เนื่องจาก สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าว โครงการเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะที่สร้างเป็นประติมากรรมที่สวยงาม ซึ่งมีราคาค่าก่อสร้างที่สูง บางพื้นที่ รวมทั้งสร้างแล้วชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วม และไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว ว่าการก่อสร้างเป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผล หรือใช้งบประมาณท้องถิ่นคุ้มค่าต่อประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ โดยหลังจากนี้ ป.ป.ช.จะตรวจสอบจากเอกสารที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่งให้อีกครั้ง

ป.ป.ช.ลงตรวจเสาไฟ "มโนราห์" หาดใหญ่

ป.ป.ช.ลงตรวจเสาไฟ "มโนราห์" หาดใหญ่

ป.ป.ช.ลงตรวจเสาไฟ "มโนราห์" หาดใหญ่