ปศุสัตว์จังหวัดเลย เร่งแก้ปัญหาพร้อมกับเสนอให้ผู้ว่าฯ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด หลังโคกระบือในพื้นที่ติดโรคลัมปีสกินมากกว่า 1,500 ตัว และเสียชีวิตแล้ว 36 ตัว

21 มิถุนายน 2564 นายสุวัฒน์  มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยได้พบสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่ 14 อำเภอ ซึ่งมีรายงานการระบาดครั้งแรกในพื้นที่ อ.ท่าลี่ จากนั้นแพร่ระบาดในพื้นที่มากขึ้น จึงทำให้เกษตรกร มีความวิตกกังวลต่อการระบาดของโรคดังกล่าวนี้เป็นอันมาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จึงได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยออกประกาศจังหวัดเลย กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ


ป่วยด้วยโรคลัมปีสกินนับพันตายแล้ว 36 ตัว


 

ป่วยด้วยโรคลัมปีสกินนับพันตายแล้ว 36 ตัวในพื้นที่จังหวัดเลย ณ วันนี้(21 มิ.ย.2564) พบว่ามีสัตว์ป่วยสะสมจำนวน 1,542 ตัว จำนวนเกษตรกร 518 ราย สัตว์หายป่วยแล้ว 206 ตัว คงเหลือสัตว์ป่วยสะสมจำนวน 1,336 ตัว และมีสัตว์ตายสะสม 36 ตัว ในวันที่ 23-24  มิ.ย.นี้ก็จะจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย จะมีส่วนราชการ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการฟาร์ม ประชาชนและเกษตรกร  ร่วมในพิธีจำนวนมาก 
ป่วยด้วยโรคลัมปีสกินนับพันตายแล้ว 36 ตัว


ทั้งนี้ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญเกิดเฉพาะในโค-กระบือ แต่ยังไม่ใช่โรคที่ติดต่อสู่คน เกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus ในสกุล Capripoxvirus สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่ คอ หัว เต้านม ถุงอัณฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย นอกจากนี้สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร แท้งลูก ผลผลิตนมลดลง อัตราการป่วยอยู่ที่ 5-45 เปอร์เซ็นต์ แต่อัตราการตายน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง         


ด้านการติดต่อโรคนี้ ติดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ เหลือบ ยุง แมลงวัน และอาจติดต่อใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน วิธีการป้องกันโรค คือ การกำจัดและป้องกันแมลงในพื้นที่ทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยง และกักสัตว์ใหม่ก่อนนำเข้าพื้นที่ หรือติดตั้งมุ่ง ระบบไฟไล่แมลงในคอกสัตว์ โรคนี้ยังไม่มีการรักษาจำเพาะ ทำได้เพียงรักษาตามอาการ และการใช้วัคซีนป้องกันโรค ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าวัคซีนมาในล็อตแรกแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับรองจาก อย. ก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้ได้ จึงถือได้ว่าโรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่