"ประธานกมธ.ติดตามงบ" อัด คำสั่งมท. จัดหาวัคซีนให้เอกชนรายใหญ่ เป็นการเอื้อประโยชน์ ระบุ เชื่อมีความสามารถจัดหาวัคซีนเองได้ ไม่ควรมาเบียดบังปชช. แซะ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ยังไม่ได้ฉีดเลย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (20 มิ.ย.) นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทเอกชนรายหนึ่งทั่วประเทศเกือบ 7 หมื่นคนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ว่า จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนทั้ง ๆ ที่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกเป็นจำนวนมาก หนังสือดังกล่าวตนมีความเห็นว่า บริษัทเอกชนรายนั้นมีขีดความสามารถในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานของตนเองได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมาเบียดบังวัคซีนในส่วนที่จัดไว้เพื่อบริการประชาชนเลย ถ้าหากกระทรวงมหาดไทยมีความปรารถนาดี จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัคซีนเพิ่มก็น่าจะจัดหาวัคซีนสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นด่านหน้าในพื้นที่ เพราะขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ดังนั้น การที่มหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนวัคซีนให้กับเอกชนรายใหญ่นั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและจะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายเดียว

"ประธานกมธ.ติดตามงบ" ซัด คำสั่งมท.จัดหาวัคซีนเอื้อประโยชน์เอกชน แซะ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ยังไม่ได้ฉีดเลย