สนง.พาณิชย์จังหวัดเลยเลย จัดโครงการ จับคู่กู้เงิน ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โทร 042-811163

17 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จัดโครงการ จับคู่กู้เงิน ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหารในจังหวัดเลย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยมีนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์ จังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย ผู้แทนธนาคาร ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


สนง.พาณิชย์จังหวัดเลยเลย จัดโครงการ จับคู่กู้เงิน


สำหรับโครงการนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม( sme d bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี รวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทำให้เงินทุนหมุนเวียน กลับมามีสภาพคล่องต่อลมหายใจสามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารมากกว่า 30 ร้านค้า และคาดว่าจะมีการใช้วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 20 ล้านบาท


สนง.พาณิชย์จังหวัดเลยเลย จัดโครงการ จับคู่กู้เงิน

ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาสนใจเข้าร่วมโครงการ จับคู่กู้เงิน หรือศึกษาผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร สามารถติดต่อได้ ณ ธนาคารทั้ง 5 แห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โทร 042-811163

สนง.พาณิชย์จังหวัดเลยเลย จัดโครงการ จับคู่กู้เงิน