น่าน - สำนักงาน ปภ.จ.น่าน สาขาเชียงกลาง ร่วมกับนายอำเภอเชียงกลาง เกษตรอำเภอ เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โคะงุมะ"

นายจำรัส อินแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน สาขาเชียงกลาง ร่วมกับนายภูผา อภิรัฐวงศ์ นายอำเภอเชียงกลาง นายสุนทร บูรณกิตติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เกษตรอำเภอเชียงกลาง ผู้บริหารของเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส.อ.เชียงกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตร (ไร่ข้าวโพด) ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 บริเวณบ้านดอนแท่น หมู่ 3 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยพบว่าพื้นที่เกษตรกรรมความเสียหายสิ้นเชิงประมาณ 300 ไร่ เสียหายบางส่วนประมาณ 700 ไร่ปภ.น่านสำรวจ"เชียงกลาง"-ถูกพิษพายุ"โคะงุมะ"


นายภูผา อภิรัฐวงศ์ นายอำเภอเชียงกลาง กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ โดยในบางส่วนได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว ส่วนอีกหลายพื้นที่รอประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัยเพื่อจะได้บูรณาการให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ปภ.น่านสำรวจ"เชียงกลาง"-ถูกพิษพายุ"โคะงุมะ"
นายจำรัส อินทร์แก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน สาขาเชียงกลาง กล่าวว่า จ.น่าน โดยนายนิพันธ์ บุญหลง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย (ดินสไลด์) ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ อุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น ขั้นตอนต่อไปจะให้ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและอีกส่วนจะได้รายงานขึ้นไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปปภ.น่านสำรวจ"เชียงกลาง"-ถูกพิษพายุ"โคะงุมะ"


ทั้งนี้ผลพวงจากพายุโซนร้อน "โคะงุมะ"ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์และดินถล่มอ.เชียงกลาง โดยช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยง ซึ่งติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยว บริเวณสะพานข้ามลำน้ำกอน หมู่ที่13 บ้านสบกอน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงและเจ้าของได้โดยปลอดภัย ไม่มีเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนไม่มีทรัพย์สินเสียหายแต่อย่างใด

ปภ.น่านสำรวจ"เชียงกลาง"-ถูกพิษพายุ"โคะงุมะ"ปภ.น่านสำรวจ"เชียงกลาง"-ถูกพิษพายุ"โคะงุมะ"


อ.ทุ่งช้าง ที่บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ทำให้กำแพงยาวประมาณ 20 เมตร ล้มไปพาดใส่ผนังบ้านเรือนของนายประเสริฐ กำเนิดมงคล บ้านเลขที่ 221 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในการนี้ สนง.ปภ.จ.น่าน สาขาเชียงกลาง เทศบาลตำลบลงอบ และอาสาสมัคร ใช้อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้นในการเข้าดำเนินการ โดยเทศบาลตำบล.งอบ ดำเนินการจัดหารถแบ๊คโฮเข้าดำเนินการรื้อถอนกำแพงออกจากผนังบ้าน โดยภารกิจนี้รวมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร รวมทั้งสิ้นประมาณ 20 นาย


ปภ.น่านสำรวจ"เชียงกลาง"-ถูกพิษพายุ"โคะงุมะ"นอกจากนี้ เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางจราจร บ้านน้ำสอดหมู่ที่ 12 ตำบลและ อ.ทุ่งช้าง ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ในเบื้องต้นทาง อบต.ได้ดำเนินการนำแบ็คโฮมาเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้ว ส่วนที่เทศบาลตำบลงอบ น้ำกัดเซาะคอสะพานทางเบี่ยงข้ามแม่น้ำน่าน ทำให้ถนนสายบ้านงอบ-ห้วยสะแตง ไม่สามารถสัญจรได้ ทางเทศบาลตำบลงอบได้ประกาศให้ประชาชนงดใช้ทางดังกล่าว ทำให้ประชาชน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อน


ปภ.น่านสำรวจ"เชียงกลาง"-ถูกพิษพายุ"โคะงุมะ"


ประกอบด้วยบ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน มีประชากรทั้งหมด 456 คน 135 หลังคาเรือน ,บ้านภูคำ หมู่ที่ 3 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน มีประชากรทั้งหมด 178 คน 60 หลังคาเรือน โดยการช่วยเหลือ เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลงอบประสานขอความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ให้งดใช้เส้นทางดังกล่าว
ปภ.น่านสำรวจ"เชียงกลาง"-ถูกพิษพายุ"โคะงุมะ"