นครราชสีมา ฉีด "แอสตร้าเซเนก้า 24,207 ราย อบจ.จัดสรรงบกว่า 88 ล้าน ซื้อ "ชิโนฟาร์ม" 1 แสนโดส คาดน่าจะได้รับการจัดสรรประมาณ 2 หมื่นโดส ช่วงวันที่ 20-27 มิถุนายนนี้

15 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายแพทย์วิญญู  จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงผลดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2,116,700 คน ได้ดำเนินฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 150,312 ราย  คิดเป็น 7.10 % และเข็มที่ 2 เหลือ 38,186 ราย และการจองฉีดวัคซีนในขณะนี้ แยกเป็นประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป 541,446 คน และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 192,045 คน รวมทั้งสิ้น 733,491 คน ล่าสุดได้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้ารวม 24,207 ราย 

โคราชฉีดแอสตร้าเซเนก้า 2.4หมื่นราย ส่วนซิโนฟาร์มคาดได้รับ20-27มิ.ย.
ทั้งนี้แผนการกระจายวัคซีนให้หน่วยบริการสาธารณสุขที่รับลงทะเบียนจากระบบ "หมอพร้อม" โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังรวมทั้งสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนได้แก่กลุ่มที่ลงทะเบียนในระบบ"หมอพร้อม" ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. โดยเรียงตามลำดับวันที่ได้สิทธิ์ กรณีรับวัคซีนมาน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่จองคิวก็จะนัดในสัปดาห์ต่อไปและเมื่อได้รับวัคซีนจะนัดฉีดทันที เราต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มจองหรือประสงค์จะฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก

โคราชฉีดแอสตร้าเซเนก้า 2.4หมื่นราย ส่วนซิโนฟาร์มคาดได้รับ20-27มิ.ย.

 

นายแพทย์เจษฎ์  บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยผ่านการไลฟ์ในเพจ รพ.มหาราช ว่า ความคืบหน้าการจองวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 1 แสนโดส สำหรับประชาชน 5 หมื่นคน ชาวโคราชต่างตั้งตารอวัคซีนซิโนฟาร์มกันอย่างเต็มที่ คาดน่าจะได้รับการจัดสรรประมาณ 2 หมื่นโดส ช่วงวันที่ 20-27 มิ.ย.นี้ ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนกร้า เข็ม 2 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่านครราชสีมา พื้นที่ให้บริการของ รพ.มหาราช ให้ติดตามความคืบหน้าที่เพจ รพ.มหาราช ฯ 

โคราชฉีดแอสตร้าเซเนก้า 2.4หมื่นราย ส่วนซิโนฟาร์มคาดได้รับ20-27มิ.ย.


ด้านนางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา กล่าวถึงการเตรียมจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดราคาวัคซีนโดสละ 888 บาท ซึ่งต้องใช้เงิน 88,800,000 บาท ความคืบหน้าหากไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ คาดอย่างเร็วช่วงเดือนมิถุนายนนี้ จะสามารถกระจายวัคซีนฉีดให้ชาวโคราช

โคราชฉีดแอสตร้าเซเนก้า 2.4หมื่นราย ส่วนซิโนฟาร์มคาดได้รับ20-27มิ.ย.