ตู่ นันทิดา ทุ่มงบ 400 ล้าน จัดซื้อวัคซีนทางเลือก ป้องกันโควิด-19 ให้ชาวสมุทรปราการ ยืนยัน จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ให้ดีที่สุด

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวเรื่องขอมติสภาผ่านงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด-19 โดยกล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษ จะเห็นได้ว่าเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 196 คน มีผู้ป่วยสะสม 10,628 เป็นจังหวัดที่ 2รองจากกรุงเทพมหานคร และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ขออนุมัติสภาอบจ.จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 400 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับฉีดให้ชาวจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลกำลังจัดสรรให้เพราะประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว มีจำนวน เกินกว่า 2ล้านคน


ทั้งนี้ ทางอบจ.ขออนุมัติผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังศบค.แล้วสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก เช่น Modena Pfizer Johnson & Johnson และ Sinopharm ผ่านองค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุข และผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ได้วัคซีนโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆจัดสรรงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม เป็นจำนวนเงินรวม 800 ล้านบาทเพื่อให้ครอบคลุมประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ