ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 รวม 3,000 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,360 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 640 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,774 ราย ผู้ป่วยสะสม 173,401 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 19 ราย

ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,000 ราย เสียชีวิต 19 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,774 ราย