โรงเรียนโซนอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟังบรรยายมาตรการของโรงเรียนด้วย

13 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร ถนนหนองขาม4 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารับฟังการอบรมของคณะครูอาจารย์ในช่วงวันเปิดภาคในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้เปิดภาคเรียน ได้บรรยายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 โดยได้ให้ทางนักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ทดลองให้นักเรียนนั่งในห้องเรียนโดยมีที่กั้นและเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ทุกสถานที่ในโรงเรียน  เพื่อจัดให้นักเรียนได้ใช้และที่ขาดไม่ได้เลยคือการสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ตามนโยบายของโรงเรียนซึ่งได้เรียกทางผู้ปกครองและนักเรียนมาเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ด้วย   

รร.วัดประชานิมิตรบัวใหญ่ พร้อมเปิดเทอมเข้มโควิด19

โดยนางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานิมิตร เปิดเผยว่า สำหรับโรงเรียนวัดประชานิมิตร มีนักเรียนทั้งหมด 600 คน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมนักเรียนและผู้ปกครองอธิบายเกี่ยวการการป้องกันและมาตรการไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ในโรงเรียนทางคณะครูมีการป้องกันเบื้องต้นคือต้องประเมินนักเรียนก่อนว่ามาจากในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ โดยการซักถามก่อนจะมาเข้าเรียน ในส่วนบริเวณหน้าโรงเรียนทางคณะครูก็ได้มีการตตั้งจุดคัดกรองก่อนนักเรียนที่เข้ามาเรียน  จะมีวัดอุณหภูมิ และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ ในห้องเรียนทางโรงเรียนจะเน้นให้เด็กเรียนอยู่ภายในบริเวณห้องเรียนเท่านั้นหรือมีที่กั้นในห้องเรียน ส่วนห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องหมุนเวียนเป็นชุดเข้าไปเรียน ในส่วนห้องประชุมหรือโรงอาหารทางโรงเรียนก็จะมีที่กั้น นั่งเว้นระยะห่างและมีเจลแอลกอฮอล์ทุกจุด ทั้งนี้มาตรการภายในโรงเรียนต้องเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยกับตัวนักเรียนเองที่เข้ามาเรียนและอยากให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย

รร.วัดประชานิมิตรบัวใหญ่ พร้อมเปิดเทอมเข้มโควิด19

รร.วัดประชานิมิตรบัวใหญ่ พร้อมเปิดเทอมเข้มโควิด19

รร.วัดประชานิมิตรบัวใหญ่ พร้อมเปิดเทอมเข้มโควิด19