ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 รวม 2,290 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 1,996 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 294 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,711 ราย ผู้ป่วยสะสม 160,965 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 27 ราย

ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อวันนี้รวม 2,290 ราย  ยอดเสียชีวิต 27 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,711 ราย