ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคลัมปี-สกีน จ.อุดรธานี ขณะนี้พบโค กระบือ ป่วยแล้ว จำนวน 482 รักษาหาย51 ตัว และตาย 3 ตัว เร่งให้ความรู้ วิธีป้องกันที่ถูกต้อง

31 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานปศุสัตว์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิด (Kick off)โครงการการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคลัมปี-สกีน จ.อุดรธานี โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายประทีป อุยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี นำผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอ อาสาสมัครปศุสัตว์ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรลี้ยงโค-กระบือ เข้าร่วมการเปิดงาน รับมอบเวชภัณฑ์ และเกลือแร่ และปล่อยขบวนรถออกรณรงค์ ตามคอกปศุสัตว์ของประชาชนต่าง ๆ       

โรคลัมปีสกีนอุดรโค-กระบือป่วย482 หาย51 ตาย3ตัว
นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี กล่าวว่า สถานการณ์โรคระบาดลัมปี-สกิน ในโค และกระบือ ครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอของ จ.อุดรธานี วันนี้พบมีสัตว์ป่วยเพิ่ม 36 ตัว สะสม 482 ตัว หายป่วย 51 ตัว ตาย 3 ตัว เหลือสัตว์ป่วย 428 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบ 320 ราย อุดรธานีได้ประกาศให้ทุกอำเภอเป็นเขตโรคระบาด "ลัมปี สกิน ในโค-กระบือ" เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ซึ่งในเขตพื้นที่อุดรธานีมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้าง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเกิดจาก แมลงดูดเลือดเป็นพาหะ เช่น แมลงวันคอก ยุง เหลือบ เห็บ หมัด ริ้นและไร จำเป็นต้องทำลายสัตว์พาหะ ตลอดถึงแหล่งเพาะพันธุ์โดยเร่งด่วน จึงมีมาตรการควบคุมโรค โดยจัดให้มีการรณรงค์ (Kick off)   

โรคลัมปีสกีนอุดรโค-กระบือป่วย482 หาย51 ตาย3ตัว


" กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการควบคุมโรคลัมปี-สกิน ดังนี้ ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค กระบือ , เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด เน้นรู้โรคให้เร็ว ควบคุมได้ทัน โรคสงบได้อย่างรวดเร็ว , ป้องกันและควบคุมแมลงพานะนำโรค บนตัวสัตว์ รอบฟาร์ม ในพื้นที่ระบาดและในพื้นที่เสี่ยง , รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ  4 ระยะ คือ 1.สัตว์ป่วยแสดงอาการมีไข้ให้ดำเนินการให้ยาลดไข้ , 2.เริ่มแสดงอาการตุ่มบนผิวหนังให้ยาลดการอักเสบ , 3.ตุ่มบนผิวหนังมีการแตกหลุดลอกให้ยารักษาแผลที่ผิวหนังร่วมกับยาปฏิชีวนะ และ 4.แผลที่ผิวหนังตกสะเก็ด ใช้ยารักษาแผลภายนอกจนกว่าจะหายดี ขณะเดียวกันเตรียมฉีดวัคซีน ที่นำเข้ามาแล้วเร็วๆนี้ "   

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า รับรายงานจากปศุสัตว์จังหวัด ว่ามีเกิดการระบาดของโรคลัมปี-สกีน ที่เกิดขึ้นกับโค-กระบือ กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเกษตรกร ที่เลี้ยงไว้เพื่อหารายได้ให้ครอบครัว ก็มีความเป็นห่วงว่าชาวบ้านสนใจน้อย เพราะมัวแต่ไปสนใจกับการระบาดของ "โควิด-19" จึงต้องจัดให้มีการรณรงค์ขึ้น ด้วยการจัดเปิด Kick off ที่ อ.หนองหาน ให้ตัวแทนจากปศุสัตว์อำเภอมาร่วมงาน แล้วกลับไปรณรงค์ในอำเภอตนเอง  

โรคลัมปีสกีนอุดรโค-กระบือป่วย482 หาย51 ตาย3ตัว" โรคลัมปี-สกีนไม่ใช่โรคใหม่ แต่เป็นโรคเก่าที่ระบาดมานับร้อยปี รู้จักวิธีป้องกัน-ดูแล-รักษามานานแล้ว ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ แต่เพิ่งเข้ามาระบาดในไทย เมื่อเกิดโรคแล้วดูแลถูกวิธี สัตว์เลี้ยงสามารถกลับมาหายขาดได้ เป็นวัวนมก็เอานมมาดื่มได้ เนื้อก็เอามารับประทานได้ โดยช่วงนี้มีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายโค-กระบือ หากได้รับการตรวจโรคแล้ว ก็อนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ พร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อให้กำจัดโรคนี้ให้หายไป "   

โรคลัมปีสกีนอุดรโค-กระบือป่วย482 หาย51 ตาย3ตัวผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังคอกสัตว์เลี้ยงของประชาชน เพื่อติดตามการรณรงค์ ของทีมงานจาก สนง.ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี และปศุสัตว์ อ.หนองหาน ในการออกไปให้ความรู้ดูแลสัตว์เลี้ยง ป้องกันไม่ให้เกิดโรค และการกำจัดโรคลัมปี สกีน ด้วยการดูแลสังเกตอาการโค-กระบือ หากพบสัตว์เลี้ยงเกิดโรค ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที พร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมอกควันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะช่วยลดประชากรของ "ยุง" ที่เป็นพานะสำคัญของ "ไข้เลือดออก" ไปด้วย