พิษณุโลก - โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลกจัดบริการ "Drive thru" ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์-จักรยานยนต์ เข้ามารับชีทแบบเรียนออนไลน์ได้สะดวกแบบไม่ต้องลงรถ ลดการแออัดในโรงเรียน โดยกำหนดเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้ พร้อมกับหลายโรงเรียน

"Drive thru"รับชีทเรียนออนไลน์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งวันนี้โรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองมารับชีท หรือแบบฝึกหัดของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำกลับไปให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน หลังจากโรงเรียนเลื่อนเปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน และการรับชีทวันนี้ โรงเรียนได้จัดการรับแบบ Drive thru ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ เข้ามาทางประตูหลัง และมารับชีทได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ โดยโรงเรียนได้จัดจุดบริการรับชีทให้ผู้ปกครองไว้ 3 จุด และรถจักรยานยนต์ 1 จุด เมื่อมาถึงจุดรับชีท เพียงบอกระดับชั้น ก็สามารถรับชีทและขับรถออกจากประตูด้านข้างโรงเรียนได้ทันที เพื่อลดการแออัดของผู้ปกครอง และเพิ่มความความสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรการรักษาระยะห่างป้องกันโควิด-19

"Drive thru"รับชีทเรียนออนไลน์

"Drive thru"รับชีทเรียนออนไลน์

ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกได้กลับมาอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดจากกลุ่มครัสเตอร์ใหม่ เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรอบใหม่ 12 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความวิตกกังวล เพราะในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จะมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งเริ่มเปิดเรียนOn Site  ขณะที่อีกจำนวนหนึ่งยังเรียนออนไลน์ กำหนดเปิดเรียน 14 มิถุนายน

"Drive thru"รับชีทเรียนออนไลน์


"Drive thru"รับชีทเรียนออนไลน์นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน ความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus จำนวน 325 แห่ง จาก 471 โรงเรียน ที่เหลือเปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 2 แห่ง ให้เร่งดำเนินการแก้ไข ก่อนเปิดการเรียนการสอน ทั้งนี้ สถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus เช่นกัน

"Drive thru"รับชีทเรียนออนไลน์