สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รายงานข้อมูลการติดเชื้อ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อจากโรงงานแปรรูปไก่ จำนวน 390 ราย .

สืบเนื่องจากนายแมนรัตน์ รันตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ผลตรวจเชิงรุก พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,800 รายล่าสุด ตรวจเชิงรุกไปแล้ว 3,400 ราย ทราบผลการตรวจแล้ว 2,299 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 390 ราย พร้อมทั้งได้ประกาศปิดโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รายงานข้อมูลการติดเชื้อ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อจากโรงงานแปรรูปไก่ จำนวน 390 ราย รวมติดเชื้อวันนี้ 420 ราย กระจายอยู่ 12 อำเภอได้แก่

1.วิหารแดง ติดเชื้อสะสม 74 ราย2.เฉลิมพระเกียรติ ติดเชื้อสะสม 46 ราย3.พระพุทธบาท ติดเชื้อสะสม 49 ราย4.แก่งคอย ติดเชื้อสะสม 73 ราย5.เสาให้ ติดเชื้อสะสม 24 ราย6.เมือง ติดเชื้อสะสม 62 ราย7.หนองโดน ติดเชื้อสะสม 7 ราย8.มวกเหล็ก ติดเชื้อสะสม 25 ราย9.หนองแค ติดเชื้อสะสม 36 ราย10.วังม่วง ติดเชื้อสะสม 7 ราย11.บ้านหมอ ติดเชื้อสะสม 14 ราย12.หนองแซง ติดเชื้อสะสม 3 ราย13.ดอนพุด ติดเชื้อสะสม 0 ราย

พนักงานโรงงานแปรรูปไก่ สระบุรี ยอดติดเชื้อพุ่ง 390 ราย!