แจ้งประชาชน กรมราชทัณฑ์ ไม่มีนโยบายเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับบริจาคเงินหรืออุปกรณ์การแพทย์ เว้นแต่ผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ พร้อมขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน และส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้(30 พ.ค.)กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจ ต่อสังคม จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ แชร์ข้อความเชิญชวนเพื่อขอรับบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ต้องขังจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสับสน กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า "ได้สั่งการมิให้เรือนจำและทัณฑสถานใด ๆ ประกาศเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เว้นแต่ผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ต้องการบริจาคหรือนำมามอบให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานเอง จึงสามารถรับบริจาคได้"

กรมราชทัณฑ์ ปัดขอรับบริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์ ตามที่สื่อสังคมออนไลน์แชร์โอกาสนี้ กรมราชทัณฑ์ จึงอยากเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน พร้อมทั้งขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ห่วงใยมอบเงิน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ ซึ่งน้ำใจของทุกท่านล้วนเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ อีกทั้งขอยืนยันต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มญาติผู้ต้องขังว่า กรมราชทัณฑ์จะดูแลและช่วยเหลือผู้ต้องขังทุกคนให้ได้รับการรักษาด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม เต็มที่ และดีที่สุดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนทุกคนให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกันนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต ไปด้วยกัน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด