แม่ฮ่องสอน- นายกเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ยอมรับพร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกฉีดให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ติดปัญหากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่อนุมัติทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline"ท้องถิ่น"พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากกรณีการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก ยี่ห้อซิโนฟาร์ม เพื่อฉีดให้ประชาชนในพื้นที่่รับผิดชอบนั้นสนใจ แต่ปัญหาติดตรงที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่อนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้างหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน ทั้งที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความพร้อมทั้งด้านกำลังเงินและเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน ยกตัวอย่างเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนครนนทบุรี ต่างได้มีการเตรียมงบประมาณไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทในการจัดซื้อวัคซีน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้

"ท้องถิ่น"พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก