แม่ฮ่องสอน - ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เตรียมแผนสร้างบังเกอร์เฉพาะเหตุ หรือหลุมหลบภัย ให้ราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดพื้นที่การสู้รบในประเทศเมียนมา ด้านหน่วยงานความมั่นคง ระบุการสู้รบระหว่างทหารพม่า-กะเหรี่ยง ยังคงยืดเยื้อเนื่องจาก ฐานด๊ากวิน เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของเมียนมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คาดสู้รบ"พม่า-กะเหรี่ยง"ยืดเยื้อ

     นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา ด้าน จ.แม่ฮ่องสอน นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพจากกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง สิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ให้แก่ราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบบริเวณฐานด๊ากวินในฝั่งเมียนมา ณ พื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน ห้วยกองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง สำหรับการเดินทางจากตัวอำเภอแม่สะเรียง มายังบ้านท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นระยะทาง 68 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 18 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
คาดสู้รบ"พม่า-กะเหรี่ยง"ยืดเยื้อ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะกับผู้ใหญ่บ้านท่าตาฝั่ง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้สอบถามความต้องการของชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ ให้การช่วยเหลือดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง และมีดำริในการเตรียมแผนรองรับ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนอย่างถาวรในอนาคต บริเวณส่วนกลาง/ท้ายหมู่บ้าน อาจเป็นลักษณะต่างๆ เช่น อาคารอเนกประสงค์ บังเกอร์เฉพาะเหตุ หรือหลุมหลบภัย ตามสมควร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงการสู้รบ ลดการเคลื่อนย้าย เป็นการสร้างความปลอดภัยที่มั่นคงถาวรให้กับชาวบ้านอย่างสูงสุด

คาดสู้รบ"พม่า-กะเหรี่ยง"ยืดเยื้อ

จากนั้น ได้เข้ารับฟังการประเมินสถานการณ์ ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 3604 โดยเจ้าหน้าที่ทหารพราน คาดการณ์ว่าจะยังคงมีแนวโน้มการปะทะอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าฐานด๊ากวิน ถือเป็นฐานยุทธศาสตร์ของเมียนมา และในปัจจุบันมีราษฎรไทยอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน 2 แห่ง จำนวน 189 คน ดังนี้ พื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน ห้วยกองกูด ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 168 คน และพื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน ห้วยกองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 21 คน

คาดสู้รบ"พม่า-กะเหรี่ยง"ยืดเยื้อ