เพจ "หมอพร้อม" ประกาศระงับการให้ลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค.นี้ พร้อมแนะนำประชาชนที่ต้องการจองคิวฉีดวัคซีน ติดต่อทางจังหวัดต้นทางแทน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง ยังฉีดวัคซีนตามกำหนดเดิม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เพจเฟซบุ๊ก "หมอพร้อม" โพสต์ประกาศสำคัญ ระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค.และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้
1.พื้นที่กรุงเทพ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร หรือระบบอื่นที่เปิดบริการ
2.ต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการผ่าน
2.1 อสม./รพ.สต./โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)
2.2 ระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ) ของจังหวัด
2.3 หมอพร้อม LINE OA/แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ทำการนัดหมายไว้แล้ว สามารถไปรับการฉีดวัคซีนตามกำหนดเดิม

อนึ่งระบบหมอพร้อมยังใช้งานได้ตามปกติ สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูลหลังการฉีด แจ้งนัดหมายในการฉีดเข็มที่ 2 และเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด

อำลา "หมอพร้อม" ระงับลงทะเบียน 31 พ.ค.โยนจังหวัดรับผิดชอบ