ชาว อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เตรียมบวงสรวงบอกกล่าวสิ่งศักดิ์ปราสาทหนองหงส์ หลังสหรัฐฯ ส่ง "ทับหลังพระบรมทรงกระบือ" ที่ถูกโจรกรรมไปกลับคืนให้ไทยแล้ว อยากให้นำกลับมาไว้ที่ปราสาทเหมือนเดิมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและให้คนได้กราบไหว้ ขณะ ปชช.พาลูกหลานไปดูและกราบไหว้ปราสาทหนองหงส์อยากให้จัดทำประวัติความเป็นมาเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษา

29 พฤษภาคม 2564  เทศบาลตำบลโนนดินแดง  อ.โนนดินแดง  จ.บุรีรัมย์  และประชาชนชาวอำเภอโนนดินแดง  เตรียมทำพิธีบวงสรวงบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาทหนองหงส์   หลังจากทางสหรัฐอเมริกา  ได้ส่งทับหลังพระยมทรงกระบือ ที่ถูกโจรกรรมไปแล้วพบถูกจัดแสดงในสถาบันศิลปะ "ชอง มูน ลี" รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา  กลับคืนให้กับประเทศไทยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา  พร้อมกับทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว   ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่ได้ทับหลังดังกล่าวกลับคืนมา  หลังจากที่ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเรียกร้องทวงคืนมาอย่างต่อเนื่อง   และส่วนใหญ่ต่างก็อยากให้กรมศิลปากรได้พิจารณาจัดส่งทับหลังพระบรมทรงกระบือของจริง  กลับมาไว้ยังตัวปราสาทหนองหงส์เหมือนเดิม   เพราะให้คนโนนดินแดง และชาวบุรีรัมย์ได้กราบไหว้สักการะ  เพราะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโนนดินแดงที่ประเมินค่าไม่ได้

เตรียมบวงสรวงรับทับหลังพระยมทรงกระบือ

เตรียมบวงสรวงรับทับหลังพระยมทรงกระบือ

ด้านนางเกศรินทร์  ดำขำ  ชาวบ้านโนนดินแดง  บอกว่า  รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้ทับหลังพระยมทรงกระบือกลับคืนมายังประเทศไทยแล้ว  เพราะที่ผ่านมาตนก็เคยได้เป็นจิตอาสามาร่วมทำความสะอาดปราสาทหนองหงส์แห่งนี้  แต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้ส่งทับหลังดังกล่าวกลับมาไว้ยังปราสาทหนองหงส์เหมือนเดิม  เพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้เกิดความภาคภูมิใจเพราะถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าทางจิตใจ  ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้  ทั้งจะได้มากราบไหว้และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วย   และอนาคตก็จะส่งผลดีด้านการท่องเที่ยวก็จะดึงดูดให้คนมาเที่ยวชมปราสาท  สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วย  และอยากให้มีการจัดทำประวัติความเป็นมา  ให้ประชาชนและลูกหลานได้ทราบ  และจะได้ร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนไว้  ส่วนตัวก็ไม่เคยเห็นทับหลังของจริงเคยเห็นแต่ในรูปถ่าย  ก็ตั้งใจว่าจะได้เห็นของจริงก็น่าจะครั้งนี้    

เตรียมบวงสรวงรับทับหลังพระยมทรงกระบือ

เตรียมบวงสรวงรับทับหลังพระยมทรงกระบือ