อัยการสูงสุด-ป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาสำนวนการไต่สวน นายนิพนธ์ บุญญามณี ไม่สมบูรณ์ เพื่อหาข้อยุติในประเด็นข้อไม่สมบูรณ์ตามคำสั่งอัยการสูงสุด ชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ใช้เวลาเนิ่นนาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 28 พฤษภาคม 25654  จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี สมัยดำรงตำแหน่งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้อหาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินซื้อรถซ่อมอเนกประสงค์ให้กับเอกชน ประมาณ 50 ล้านบาทนั้น 
ล่าสุดวันนี้ (28 พ.ค.) นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 และโฆษกสำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 ให้ข้อมูลกรณีสำนวนการไต่สวน นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ได้รับมาจาก สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 ได้พิจารณาสำนวนโดยละเอียดเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

อสส.- ป.ป.ช.ตั้งกรรมการร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ คดี "นิพนธ์"

อัยการสูงสุดได้พิจารณาพยานหลักฐาน ในสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และได้มีคำสั่งแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ ในสำนวนคดี โดยตั้งคณะกรรมการร่วมผู้แทนอัยการสูงสุด ประกอบด้วย นายอนุรักษ์ สวัสดิ์บุรี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 และนายโกศลวัฒน์ อันทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 จำนวน 2 คน ได้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบแล้ว โดยคณะกรรมการป.ป.ช.ได้มีคำสั่งตั้งกรรมการร่วมผู้แทนคณะกรรมการร่วมฝ่าย ป.ป.ช.รวมจำนวน 2 คน" เช่นกัน
ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการร่วมผู้แทนอัยการสูงสุด และคณะกรรมการร่วมผู้แทนคณะกรรมการป.ป.ช. ได้ประชุมร่วมลงมติเพื่อหาข้อยุติในประเด็นข้อไม่สมบูรณ์ตามคำสั่งอัยการสูงสุดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 15.45 น. โดยหารือกันในประเด็นข้อไม่สมบูรณ์ เอกสารเรื่องแจ้งข้อไม่สมบูรณ์จำนวน 16 หน้า

อสส.- ป.ป.ช.ตั้งกรรมการร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ คดี "นิพนธ์"

โดยละเอียดทุกข้อเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปตามกฎหมายในทุกประเด็นที่ได้ประชุมหารือกัน และคาดว่าจะได้ประชุมร่วมในครั้งต่อไป ประมาณไม่เกินเดือนกันยายน 2564 สาเหตุที่อาจใช้เวลาเนิ่นนาน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังระบาดอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามข้อไม่สมบูรณ์ในบางข้อ