มหาสารคาม เปิดไลน์พิเศษ "เราเพื่อนกัน" เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังจากที่ประชาชนได้ไปลงทะเบียนที่สถานพยาบาล หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ส่วนมาตรการคุมเข้มต่างๆยังคงให้ปชช.ปฏิบัติอย่างเข้มงวดเหมือนเดิม

28 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า  หลังจากมีการชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้อวกันไวรัสโควิด19 ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่อปรับเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกระจายวัคซีน ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศใหม่ แต่ยังสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่แต่จังหวัดจัดขึ้น โดยจังหวัดมหาสารคาม ประชาชนสามารถแจ้งคสามประสงค์ฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ซึ่งข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงสู่ระบบฐานข้อมูล และบริการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

เปิดไลน์พิเศษ "เราเพื่อนกัน"เช็คข้อมูลฉีดวัคซีน
ด้านโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานพยาบาลหลักในการบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในเขต อ.เมืองมหาสารคาม ได้เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มประชาชนในเดือนมิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้วันละ 2,000 คน โดยล่าสุด แนะนำให้ประชาชนในเขตลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ก่อนฉีดวัคซีน ผ่านช่องทางไลน์ "เราเพื่อนกัน" ซึ่งจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  หลังจากที่ประชาชนได้ไปลงทะเบียนที่สถานพยาบาล หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน แล้ว

เปิดไลน์พิเศษ "เราเพื่อนกัน"เช็คข้อมูลฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วผ่าน คิวอาร์โค้ดไลน์ รพ.มหาสารคาม ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค จะมีบริการนัดหมายแพทย์และบริการส่งยากลับบ้านทางไปรษณีย์ เพื่อลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดความแออัดภายในโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลได้อีกด้วย

เปิดไลน์พิเศษ "เราเพื่อนกัน"เช็คข้อมูลฉีดวัคซีน

เปิดไลน์พิเศษ "เราเพื่อนกัน"เช็คข้อมูลฉีดวัคซีน