แม่ฮ่องสอน - ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะลงพื้นที่ รณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เผยมียอดเพียง 18% ถือว่าน้อย เหตุส่วนใหญ่กังวัลในความปลอดภัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเน้นการใช้มาตรการ D M H T T A อย่างเข้มงวด โดยเริ่มบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงตลาดสดสายหยุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค การเสียชีวิต และหยุดการแพร่ระบาดของโรค


รณรงค์ฉีดวัคซีน-ลงทะเบียนเพียง18%นายสิธิชัย กล่าวว่าแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อโคววิด-19 ได้ให้ความสำคัญและเน้นในมาตรการ D M H T T A อย่างเข้มงวด คือD = การเว้นระยะห่าง งดการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป งดหรือชะลอการเดินทางเข้าพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ,M = สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีในที่นอกเคหะสถานหรือสถานที่สาธารณะ ,H = ล้างมือหรือทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ,T = หมั่นตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย ,T = ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ,A = การติดตั้งใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้งและสแกน QR Code "สวัสดีแม่ฮ่องสอน" สำหรับผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกช่องทาง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน และส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกที่ดี ที่สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและการเสียชีวิตได้รณรงค์ฉีดวัคซีน-ลงทะเบียนเพียง18%สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 245,764 คน เป้าหมายการฉีดวัคซีนคิดที่ 70 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด คือ 172,034 คน และขณะนี้มียอดการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนจำนวน 31,167 คน โดยคิดเป็น 18% ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบว่ามีจำนวนค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลใจด้านความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนรณรงค์ฉีดวัคซีน-ลงทะเบียนเพียง18%

ดังนั้นการใช้กลไกการทำงานเชิงรุกของทีมหมอครอบครัว และ อสม.ในพื้นที่ เป็นต้นแบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมเคาะประตูบ้าน สื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แชร์ประสบการณ์การฉีดวัคซีน รวมถึงการรณรงค์เชิญชวนประชาชน ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านช่องทางระบบการลงทะเบียนของจังหวัด, แอปพลิเคชัน Smart อสม. หรือ รพ./รพ.สต./ อสม.ในพื้นที่ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น

รณรงค์ฉีดวัคซีน-ลงทะเบียนเพียง18%