svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

เทพผดุงพรมะพร้าว ร่วมกับ อำพลฟูดส์ มอบรถชีวินิรภัยนวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิด

28 พฤษภาคม 2564

เทพผดุงพรมะพร้าว และ อำพลฟูดส์ ร่วมมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สนับสนุนการสร้างรถชีวินิรภัย แบบ 3 ทาง นวัตกรรมล่าสุดของไทย ที่สามารถเก็บผลตัวอย่างได้ถึง 3 เคสพร้อมกัน โดยพร้อมส่งต่อให้โรงพยาบาลปิยะเวทใช้ปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวินิรภัยเคลื่อนที่ ส่งมอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันริกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรถชีวินิรภัยดังกล่าว เป็นนวัตกรรมล่าสุดของประเทศไทยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองเชิงรุก 
โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ได้ถึง 3 เคสพร้อมกัน ออกแบบโดย ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT FOR COVID-19 ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC) ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนด้า พร้อมส่งมอบให้แก่ นพ. วิทิต อรรถเวชกุล ประรานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ โรงพยาบาลปิยะเวท เพื่อนำลงพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองเชิงรุกในทันที

เทพผดุงพรมะพร้าว ร่วมกับ อำพลฟูดส์ มอบรถชีวินิรภัยนวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิดดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กล่าวว่า "ในฐานะภาคเอกชน เราได้สนับสนุนหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และสนันสนุนโรงครัวของหน่วยงานต่าง ๆ และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นการแพร่ระบาดในหลายคลัสเตอร์สำคัญ ทั้งชุมชน ตลาด และอีกหลายแห่ง การเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรอเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อ ออกจากสภาพแวดล้อมอันสุ่มเสี่ยง และเพื่อให้เข้าถึงการรักษา ลดการสูญเสีย จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงร่วมกันเพื่อมอบรถเก็บตัวอย่างชีวินิรภัยเคลื่อนที่ ให้แก่โรงพยาบาลปียะเวท เป็นการชั่วคราว และจะส่งมอบต่อแก่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในลำดับต่อไป"

เทพผดุงพรมะพร้าว ร่วมกับ อำพลฟูดส์ มอบรถชีวินิรภัยนวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิด

เทพผดุงพรมะพร้าว และ อำพลฟูตส์ ขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนทุกท่าน ร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติโควิดในครั้งนี้ และขอเชิญชวนภาคเอกชน ผนึกกำลังเพื่อพยุงภาคเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง เมื่อวิกฤตินี้ผ่านพ้นไป

เทพผดุงพรมะพร้าว ร่วมกับ อำพลฟูดส์ มอบรถชีวินิรภัยนวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิด

หากท่านใดต้องการสนับสนุนการสร้างรถชีวนิรภัยนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองโควิด 19 แบบเชิงรุก 
สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 09-2454-8160, 09-2548-2640