แม่น้ำยมตอนกลาง ยังคงแห้งต่อเนื่องยาวนาน กว่า 6 เดือน หลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่กลับไม่มีน้ำ แห้งขอดคล้ายดังทะเลทราย เกษตรกรไม่สามารถใช้ที่ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เกษตรกรชาวพิจิตรโอดแม่น้ำยมตอนกลางแห้งขอด


เมื่อวันที่ 28พ.ค.64 แม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของ จังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ความยาว 127 กม. แม้จะเข้าฤดูฝน แต่แม่น้ำยมกลับแห้งขอดเกือบตลอดลำน้ำ โดยเฉพาะที่บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก อำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก แห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม แห้งยาวนาน กว่า 6 เดือนตั่งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

เกษตรกรชาวพิจิตรโอดแม่น้ำยมตอนกลางแห้งขอด
ทั้งนี้ สภาพของแม่น้ำยม ปัจจุบันนี้ เมื่อมองบนพื้นราบของแม่น้ำยมจะคล้ายใกล้เคียงกับทะเลทราย เนื่องจากมองเห็นท้องแม่น้ำที่เป็นผืนทรายเป็นทางยาวตลอดทั้งลำน้ำ โดยเฉพาะในช่วงกลาง ผืนทรายจะร้อนจัดคล้ายกับทะเลทราย ส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ในพื้นที่แม่น้ำ และส่งผลกระทบกับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร ในช่วงฤดูฝน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด