ศบค. เผย วันนี้ 28 พ.ค.ยอดผู้ที่ติดเชื้อใหม่ รวม 3,759 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,465 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,294 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,044 ราย ผู้ป่วยสะสม 116,113 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 34 ราย

ศบค. เผย  ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 3,759 ราย เสียชีวิต 34 ราย