รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ พร้อมฉีดพ่นยาเพื่อจำกัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคบริเวณคอกเลี้ยงและใกล้เคียง พร้อมให้กำลังใจเกษตรกร

27 พฤษภาคม 2564 นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามจิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมด้วยนายเทพรัตน์  ตันตยานนท์ นายอำเภอกุฉินารายณ์  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางลงพื้นที่บ้านนาโก หมู่ที่ 2 ตำบลนาโก  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน โดยทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำวิธีการดูแลโค กระบือ ที่ป่วย และการดูแลบริเวณคอกสัตว์เลี้ยง และเริ่มฉีดโดยรอบมาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ป้องกันโรคลัมปี สกิน


มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ป้องกันโรคลัมปี สกิน               จากนั้นนายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ และได้ทำการฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคในบริเวณพื้นที่คอกโค กระบือ ของเกษตรกร และบริเวณใกล้เคียง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ป้องกันโรคลัมปี สกิน

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ป้องกันโรคลัมปี สกิน


สำหรับโรคลัมปี สกิน เป็นเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นเฉพาะกับโค กระบือ เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถติดต่อมาสู่คนได้ อาการของโรคของสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง เบื่ออาหาร มีน้ำตาไหลตลอดเวลา และมีตุ่มน้ำเหลืองขนาดใหญ่ประมาณ 2 ถึง 5 เซนติเมตร ขึ้นอยู่ทั่วทั้งร่างกาย แต่จะพบมากที่บริเวณคอ หัว เต้านม ถุงอัณฑะ และหว่างขา หากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ พบความผิดปกติ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ  หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าตรวจสอบ 
มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ป้องกันโรคลัมปี สกินทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าพบการแพร่ระบาดใน  9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองกาฬสินธุ์ 318 ตัว เสียชีวิต 17 ตัว, อ.ยางตลาด 39 ตัว, อ.กุฉินารายณ์ 34 ตัว เสียชีวิต 3 ตัว, อ.สามชัย 11 ตัว, อ.หนองกุงศรี 4 ตัว,  อ.กมลาไสย 3 ตัว, อ.ร่องคำ 3 ตัว, อ.เขาวง 2 ตัว, อ.ท่าคันโท 1 ตัว รวมพบวัวป่วยจำนวน 415 ตัว  และเสียชีวิต 20 ตัว


มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ป้องกันโรคลัมปี สกิน