เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง 5 ข้อ ปมประกาศนำเข้าวัคซีนเอง ยันหากวัคซีนที่ไทยสามารถผลิตได้เองมีเพียงพอ ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีนตัวเลือกลง ระบุ ประสานสาธารณสุขเรื่องต่างๆมานานแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบุว่าสามารถขำเข้า วัคซีน ได้เองนั้น

ล่าสุดวันนี้ (27 พ.ค. 64) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงกรณีดังกล่าว ระบุ ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ขอค่อยๆ อธิบายทุกๆ ท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้
ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ผมขอค่อยๆ อธิบายทุกๆท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้

1.การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน "ตัวเลือก" มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน "ตัวเลือก" นี้ลง เช่นเดียวกับยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยฯสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

2.สำนักงานราชวิทยาลัยฯ ที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า รวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

3.ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้ เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยฯ ตามพ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

4.ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยฯในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5.ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย
ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว "แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม" โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด