เชียงใหม่- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่กลุ่มขนส่ง วอนประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รับผิดชอบต่อสังคม เข้ารับการคัดกรองและกักตัว 14 วัน ขณะที่พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ -ขนส่งสินค้าทุกประเภทจากพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดต้องเข้ารับการตรวจเชื้อทุก 7 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


คลัสเตอร์ขนส่งโผล่เชียงใหม่ติดเชื้อแล้ว 13 คน             นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งที่ 61/2564 เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด   และเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ 4 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ กรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

คลัสเตอร์ขนส่งโผล่เชียงใหม่ติดเชื้อแล้ว 13 คน            พร้อมกันนี้ ต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งระหว่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำจากระบบ CM-CHANA อย่างเคร่งครัด และต้องกักตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่อยู่ในพื้นที่ โดยแบ่งกลุ่มผู้เดินทางออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา, กลุ่มนักเรียน นักศึกษา, กลุ่มผู้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ติดต่อราชการ หรือผู้เดินทางมาทำธุรกิจหรือธุรกรรมในเวลาอันสั้น, กลุ่มนักการทูต เจ้าหน้าที่สถานทูต กงสุล เจ้าหน้าที่กงสุล และครอบครัวหรือผู้ติดตาม และกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คลัสเตอร์ขนส่งโผล่เชียงใหม่ติดเชื้อแล้ว 13 คน


           ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กล่าวว่า  ณ วันที่ 26 พ.ค.2564 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 11 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,071 ราย รักษาหายแล้ว 3,805 ราย  รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 242 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น 23 ราย
            นอกจากนี้ ยังพบว่า การติดเชื้อรายใหม่นั้น ล้วนมาจากบุคคลที่มีความเสี่ยง และไม่กักตนเองอยู่ที่บ้าน รวมทั้งผู้ที่เดินทางออกไปต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วไม่เข้ารับการตรวจคัดกรอง จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เชียงใหม่ปลอดภัย

คลัสเตอร์ขนส่งโผล่เชียงใหม่ติดเชื้อแล้ว 13 คน


               ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มคลัสเตอร์ขนส่งสินค้าอำเภอสารภี พบผู้ป่วย 2 ราย รายแรกเป็นสามีภรรยา สามีทำงานที่บริษัทขนส่ง ติดเชื้อสู่เพื่อนร่วมงาน 4 คน และมีหนึ่งคนแพร่เชื้อต่อครอบครัว 3 คน ส่วนภรรยาทำงานบริษัทเอกชนที่อำเภอสันทราย แพร่เชื้อสู่เพื่อนร่วมงานอีก 3 คน ทำให้คลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 13 คน โดยทีมอำเภอสารภีและอำเภอสันทราย ได้ลงพื้นที่ควบคุมโรคและตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปแล้ว 50 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย 
            ส่วนอีกหนึ่งคลัสเตอร์ พบที่ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย และจังหวัดลำปางอีก 5 ราย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งพบว่าคลัสเตอร์ที่มีการกระจายออกไปเกิดจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมจนทำให้มีการติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้าง
            รายงานข่าวแจ้งว่า  ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 11/2564 แจ้งให้พนักงานขับรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ขอความร่วมมือ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน พร้อมคอยสังเกตอาการของตนเอง และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และแสดงผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าตรวจสอบในที่ทำงาน หรือสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแ่พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สามารถเข้ามารับการตรวจได้ที่ห้องตรวจคัดกรองโควิด ใต้อาคารC โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย