กรุงเทพมหานคร เปิด 3 ช่องทางเลือก ทั้งรูปแบบออนไลน์ และผ่านร้านสะดวกซื้อ ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ อายุระหว่าง 18-59 ปี ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน เริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้เป็นต้นไป

ช่วงเที่ยงวันนี้ (27 พ.ค.) ทางกรุงเทพมหานคร จะเปิดให้ประชาชนอายุระหว่าง 18-59 ปี ที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพ ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ภายใต้ชื่อระบบ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย" ซึ่งจะเริ่มให้ฉีดวันแรก ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.เป็นต้นไป

สำหรับการลงทะเบียน จะแยกเป็น 3 กลุ่ม

เปิด 3 ช่องทางคน กทม.ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด

กลุ่มที่ 1 ลงทะเบียนไทยร่วมใจผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้แก่ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ที่มีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีน และรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน

เปิด 3 ช่องทางคน กทม.ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด

กลุ่มที่ 2 ลงทะเบียนไทยร่วมใจผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ หรือลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่าน "www.ไทยร่วมใจ.com" และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

เปิด 3 ช่องทางคน กทม.ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด

กลุ่มที่ 3 ลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น 7-eleven, Family Mart, Tops Daily และ mini Big C เปิดให้บริการช่วงเวลา 08.30-18.00 น.โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

เปิด 3 ช่องทางคน กทม.ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด