"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (26 พ.ค.64) เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีวิสาขบูชา

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีวิสาขบูชา

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีวิสาขบูชา

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีวิสาขบูชา