โคราช คลัสเตอร์บ้านเกาะ อ.เมือง ลามต่อเนื่อง หลังญาติจากปทุมธานีมาเยี่ยม ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย หนึ่งในนั้นทำงานเทศบาลนคร เร่งสั่งกักตัวข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่สัมผัส จำนวนกว่า 50 ราย

26 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 7 ราย โดยตรวจพบที่ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 3 ราย , ที่ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด  3 ราย และที่ ต.โบสถ์ อ.พิมาย อีก 1 ราย  ทำให้มียอดผู้ป่วยโควิด19 สะสม จำนวน 920 คนแล้ว ซึ่งรักษาหาย 733 ราย ยังรักษาอยู่ 177 ราย และเสียชีวิต 10 ราย  ซึ่งได้มีการตรวจค้นหาเชิงลึกอย่างต่อเนื่องทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมกับระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยตั้งเป้าฉีดอย่างน้อย 70 % ของประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมจำนวน 1,885,023 ราย ซึ่งข้อมูลฉีดรายใหม่ จำนวน 10,387 ราย รวมฉีดวัคซีนสะสมไปแล้ว 67,538 ราย หรือคิดเป็น 3.58% เท่านั้น 

คลัสเตอร์บ้านเกาะลาม เทศบาลฯสั่งกักตัว จนท.50รายขณะที่พบคลัสเตอร์ใหม่ที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ คลัสเตอร์ครอบครัวใน ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา โดยพบว่า ไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 856 เป็นหญิง อายุ 26 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเก่า หมู่ที่ 2  ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2564 ได้ทำงานและพักอาศัยอยู่ที่คลองสาม จ.ปทุมทุมธานี , วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เดินทางกลับบ้านที่ จ.นครราชสีมา โดยรถตู้โดยสารประจำทาง และพักอาศัยอยู่ที่บ้านของครอบครัวสามี ที่ ต.บ้านเกาะ ,วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ จึงไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และทราบผลยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19  ซึ่งจากการสอบสวนค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงทั้งครอบครัวและเพื่อนที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน พบติดเชื้ออีกจำนวน 7 ราย รวมทั้งคลัสเตอร์เป็นจำนวน 8 ราย  โดยมี 1 ราย เป็นหญิงอายุ 54 ปี เป็นพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จึงทำให้ต้องทำการตรวจหาเชื้อและกักตัวพนักงานที่ทำงานร่วมกันถึง 42 ราย

คลัสเตอร์บ้านเกาะลาม เทศบาลฯสั่งกักตัว จนท.50ราย
คลัสเตอร์บ้านเกาะลาม เทศบาลฯสั่งกักตัว จนท.50ราย

 

โดยนายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลักเทศบาลนครนครราชสีมา ระบุว่า พนักงานที่ติดเชื้อ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเอกสารงานจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มงานสุขาภิบาล สำนักการช่างเทศบาลนครฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจให้บริการประชาชนแต่อย่างใด  แต่ทั้งนี้เบื้องต้นได้นำพนักงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทำงานอยู่ที่อาคารชั้น 3 รวม 42 ราย ไปรับการตรวจคัดกรองทั้งหมดแล้ว เบื้องต้นยังไม่พบการติดเชื้อ  แต่ได้สั่งให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสถานที่ทำงานแล้ว ส่วนการทำงานต่างๆ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

คลัสเตอร์บ้านเกาะลาม เทศบาลฯสั่งกักตัว จนท.50ราย